Integriteit

Vleveka BV hecht veel waarde aan duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en aan de kwaliteit van haar producten en haar dienstverlening. Mede daardoor is Vleveka een stabiele organisatie die haar klanten op een constant hoog niveau van dienst kan zijn. Naast onze eigen strikte richtlijnen zijn we lid van de volgende organisaties:

Duurzaamheid

Vleveka B.V. is FSC® en PEFC® gecertificeerd. Veel van onze hout- en papierproducten zijn gecertificeerd en natuurlijk garanderen we dat alle producten voldoen aan de vereisten van EUTR.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Vleveka is BSCI gecertificeerd en ook vrijwel al haar producenten zijn gecertificeerd lid van dit keurmerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Kwaliteit van dienstverlening en producten

Vleveka hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar producten. Samen met onze producenten proberen we deze producten continue te optimaliseren. Om haar niveau van dienstverlening te monitoren en garanderen dat het niveau van dienstverlening ook op de lange termijn van hoog niveau is, heeft Vleveka het ISO-certificaat behaald. In haar beleidsverklaring focust Vleveka zich op het continue monitoren en verbeteren van haar dienstverlening.