Privacystatement

Deze privacystatement informeert de gebruiker van deze website conform Nederlandse privacy wetgeving over de manier waarop, de omvang en het doel van opslag en verwerking van persoonsgegevens door de websitebeheerder Vleveka. 
Vleveka neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform wettelijke voorschriften.Gegevensverwerking via internet zijn onmogelijk volledig te beschermen. Een volledige bescherming tegen hackers en andere kwaadwilligen is helaas niet mogelijk.

Bezoekgegevens

De websitebeheerder bewaart bezoekgegevens aan deze website als “Server-Logfiles”. De volgende data worden vastgelegd:

  • bezochte Websites
  • tijd van deze bezoeken.
  • Hoeveelheid verwerkte data in Bytes.
  • Bron van hoe u deze website bezoekt.
  • Welke Browser is gebruikt.
  • Welk besturingssysteem is gebruikt
  • Welk IP-adres is gebruikt.

Deze data dienen uitsluitend voor statistische gegevens en voor het verbeteren van de website. Vleveka BV gebruikt deze data niet voor commerciële doeleinden; Vleveka behoudt zich echter het recht voor, om de logfiles te gebruiken bij ernstige vermoedens van misbruik.

Cookies

Deze Website gebruikt Cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, telefoon of tablet worden geplaatst. Uw Browser gebruikt deze bestanden. Door het gebruik van cookies wordt de gebruiksvriendelijkheid en zekerheid van deze website verhoogd. Gangbare browsers bieden de optie cookies te weigeren. Het is niet gewaarborgd dat u alle functies van deze website kunt gebruiken als u deze optie selecteert.

Gebruik van persoonsgegevens

Vleveka BV bewaart, gebruikt en verspreidt uw persoonsgegevens alleen als er een concrete aanwijzing is van hacken of andere wederrechtelijk gebruik van deze website, en als dit past binnen de Nederlandse wet- en regelgeving of nadat u toestemming heeft gegeven. Als persoonsgegevens worden beschouwd alle informatie die ertoe kan leiden uw persoonlijke gegevens te achterhalen en welke naar u terug te herleiden zijn, zoals uw naam, uw emailadres en uw telefoonnummer.

Omgang met bezoekgegevens

Als u met de websitebeheerder door de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt worden uw gegevens opgeslagen zodat wij deze kunnen verwerken en beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Rechten van de gebruikers; Kennisgeving, wijziging en verwijderen

Als gebruiker van deze website kunt u kosteloos inzage vragen, in welke persoonsgegevens over u zijn vastgelegd. Tenzij anders vastgelegd in wet- en regelgeving omtrent bewaarplicht van gegevens, kunt u (foutieve) persoonsgegevens laten verwijderen.